*** Ova web stranica je u izradi ***

"ZATEKS" d.o.o.

e-mail: zateks.prodaja@gmail.com

Adresa: ul. Mičurinova br. 50, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

tel/fax: + 381 (0)21 / 444 165, + 381 (0)21 / 633 48 24, + 381 (0)21 / 442 326

Domain hosting by SBB